Класний керівник… Хто він?

Одним з перших запитань, яке задають учні та батьки (останні частіше), особливо 1-х, 5-х, 10-х класів, є наступне: «А хто буде класним керівником?».

Чому це так хвилює батьків? Хто може бути класним керівником? Якими нормативними документами керується у своїй роботі класний керівник? Про це та інші питання у нашій статті.

Перше посилання у пошуковій стрічці за запитом «Класний керівник» – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA. Цитуємо: «Класний керівник творить найбільше багатство суспільства – Людину…». От і відповідь на наше перше запитання – чому вибір класного керівника хвилює батьків. Власні морально – етичні норми, світогляд, життєві цінності класний керівник свідомо/несвідомо прищеплює вихованцям; класний керівник формує/гуртує/плекає спільноту/команду, творить Людину. Відповідальність надзвичайна, очікування великі, труднощі неабиякі!!!

   Хто може бути класним керівником?

Будь-який педагогічний працівник школи з фаховою вищою освітою та відповідною професійно-педагогічною підготовкою. Не важливо, яку саме посаду обіймає педагогічний працівник — учителя-предметника, педагога-організатора чи керівника гуртка. До речі, класними керівниками може бути й керівництво школи – директори та завучі. Про це говорить Положення про класного керівника.

А от питання доплати за класне керівництво для директора суперечливе. Інструкція № 102 говорить: “учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво)”. Проте якщо директор чи завуч обіймають ще посаду вчителя в цій школі та читають предмет, то, за законом, можуть отримувати виплату за класне керівництво відповідно до свого окладу як учителя (а не директора/завуча).

Хто призначає класного керівника?

Директор освітнього закладу.

 

Чи може адміністрація школи змусити педагогічного працівника до класного керівництва?

Ні!!! Це посада добровільна. Учитель повинен дати на це свою особисту згоду.

 

На який термін призначається класний керівник?

На один академічний (навчальний) рік.

 

Чи має юридичне право адміністрація освітнього закладу щорічно змінювати класного керівника в одному класі?

Так, має. Однак лише з початком нового академічного року (академічний рік триває з 1 вересня по 31 серпня). Упродовж навчального року школа не має права звільнити педагогічного працівника від обов’язків класного керівника. Це дозволено виключно в тому випадку, якщо є грубе порушення прав та інтересів дітей. Або за особистою заявою працівника.

 

Чи несе юридичну відповідальність класний керівник за особисті речі вихованців, за поведінку учнів в післяурочний час?

Ні, не несе.

 

Чи має право класний керівник відвідувати дітей удома, проводити інспекцію умов проживання здобувачів освіти?

Класний керівник зобов’язаний повідомляти адміністрацію освітнього закладу/соціальні служби/ювенальну юстицію про всі випадки, коли діти, на його думку, потребують захисту чи допомоги.

У складі створеної комісії у разі такого повідомлення класний керівник має право відвідувати дітей удома/проводити інспекцію умов проживання дитини.

 

Яким нормативними документами керується у своїй роботі класний керівник?

1.Положенням про класного керівника.

2.Внутрішніми правилами розпорядку роботи освітнього закладу та Статутом школи.

3.Законами “Про освіту“, “Про загальну середню освіту” та Конституцією України

(класний керівник відповідає за дотримання всіх прав дітей у класі).